Home / Quan hệ cổ đông / Thông tin cổ đông / Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chứng