Home / Mạng lưới hoạt động / Hệ thống chi nhánh

Hệ thống chi nhánh

1. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC TẠI HẢI PHÒNG

Trụ sở chính/Add: Km2 đường 356, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại/Tel: 0225.8830595

Mã số thuế/Tax code: 0100108159-002