Home / Mạng lưới hoạt động / Hệ thống chi nhánh

Hệ thống chi nhánh

1. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC TẠI HẢI PHÒNG

Trụ sở chính/Add: Km2 đường 356, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại/Tel: 0225.8830595

Mã số thuế/Tax code: 0100108159-002

2. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC TẠI THÁI NGUYÊN

Trụ sở chính/Add: Số nhà 68A, tổ 4, phường Cam Giá, thành phố Thái

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại/Tel: 0208.3732957

Mã số thuế/Tax code: 0100108159-001

3. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFCTẠI NGHỆ AN

Trụ sở chính/Add: Xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Điện thoại/Tel: 0238.3791889

Mã số thuế/Tax code: 0100108159-004