Home / Quan hệ cổ đông / HFC công bố thông tin v/v vay vốn , sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV