Home / Giới thiệu / Hội đồng quản trị – Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị – Ban Tổng Giám đốc

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc : Ông Nguyễn Trọng Hậu

Họ và tên: Nguyễn Trọng Hậu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/11/1971
CMTND: 013142000
Ngày cấp: 03/04/2009
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: P207 – C8 Tập thể Nghĩa Tân, p. Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, HN.
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ
Chức vụ hiện tại tại tổ chức ĐKGD: Ủy viên Hội đồng Quản trị.
Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Số cổ phần nắm giữ: 563.481 cổ phần , trong đó:
– Số sở hữu cá nhân: 563.481 cổ phần
Những người có liên quan: Không

2. Uỷ viên Hội đồng Quản trị: Bà Nguyễn Thị Minh Hiền
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/12/1969
CMTND: 011861664
Ngày: 15/11/1994
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Tổ 19, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại tại tổ chức ĐKGD: Ủy viên Hội đồng Quản trị
Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: P.Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực I
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Số cổ phần nắm giữ: 897.750 trong đó:
– Số sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
– Đại diện sở hữu Nhà nước: 897.750 cổ phần
Những người có liên quan: Công ty Xăng dầu khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên ( hiện nay Ông Trần Đắc Xuân là Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực I )

3. Ủy viên Hội đồng Quản trị – Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Phi Thái
Họ và tên: Nguyễn Phi Thái
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/01/1978
CMTND: 031078001499
Ngày cấp: 29/10/2015
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 35 Ngõ Hòa Bình, Đường Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại tại tổ chức ĐKGD: Ủy viên Hội đồng Quản trị.
Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ thương mại HFC, Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội tại Hải Phòng
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Số cổ phần nắm giữ: 49.372 cổ phần, trong đó:
– Số sở hữu cá nhân: 49.372 cổ phần
Những người có liên quan: Không

4. Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Công Lương
Họ và tên: Nguyễn Công Lương
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/10/1980
CMTND: 162327272
Ngày cấp: 28/07/2009
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Xóm 8 – Xuân Đài – Xuân Trường – Nam Định
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản lý kinh doanh – Chuyên sâu Tài Chính Kế Toán
Chức vụ hiện tại tại tổ chức ĐKGD: Trưởng Ban kiểm soát
Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần xăng dầu HFC
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Số cổ phần nắm giữ: 3.781 cổ phần, trong đó:
– Số sở hữu cá nhân: 3.781 cổ phần
Những người có liên quan: Không

5. Ủy viên Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Công Mạnh Hùng
Họ và tên: Nguyễn Công Mạnh Hùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/08/1977
CMTND: 011954067
Ngày cấp: 10/07/2010
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 37 tổ 20 Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại tại tổ chức ĐKGD: Ủy viên Ban Kiểm soát
Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Trưởng phòng Kỹ thuật – Dự Án Công ty cổ phần xăng dầu HFC
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Số cổ phần nắm giữ: 6.992 cổ phần, trong đó:
Số sở hữu cá nhân: 6.992 cổ phần
Những người có liên quan: Không

6. Ủy viên Ban Kiểm soát: Ông Cấn Duy Hưng
Họ và tên: Cấn Duy Hưng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/11/1978
CMTND: 111439605
Ngày cấp: 11/06/2011
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 94 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại tại tổ chức ĐKGD: Ủy viên Ban Kiểm soát
Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty cổ phần xăng dầu HFC
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Số cổ phần nắm giữ: 36.532 cổ phần, trong đó:
Số sở hữu cá nhân: 36.532 cổ phần
Những người có liên quan: Không