Thông báo: Về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo: Về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Căn cứ đơn báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của bà Phạm Thị Thanh; Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

Họ và tên cổ đông: Phạm Thị Thanh Số CMND: 011783469

Ngày cấp: 03/06/2007

Nơi cấp: Hà Nội

Mã cổ đông: 153 Số lượng cổ phần sở hữu: 2.300 (Hai nghìn ba trăm) cổ phần

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thong báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, công ty sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin lien hệ: Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội

Phòng Tổ chức Hành chính

Điện thoại: (04) 39780731 ext: 105

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Joomla 1.5