Home / Kiến thức ngành / Khoảng cách giữa các trạm xăng dầu ở khu vực đặc thù

Khoảng cách giữa các trạm xăng dầu ở khu vực đặc thù

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Lê Văn Phô, Công ty TNHH MTV Lê Phô hỏi, doanh nghiệp có thể xin phép mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu với khoảng cách nhỏ hơn theo quy định tại Thông tư 50/2015/TT-BGTVT được không?

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT quy định về việc quy định khoảng cách giữa 2 cây xăng cho khu vực ngoài nội ô là 10.000m. Tuy nhiên do đặc thù là địa bàn sông nước ở Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, kênh rạch, sông ngòi chằng chịt nên việc đi lại của bà con nhân dân nơi đây là rất khó khăn.

Ông Phô kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục, mẫu, biểu để doanh nghiệp có thể xin phép mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu với khoảng cách nhỏ hơn theo quy định tại Thông tư 50/2015/TT-BGTVT.

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Để giải quyết việc đấu nối đường nhánh vào quốc lộ (bao gồm đường dẫn ra, vào cửa hàng xăng dầu) đã được quy định chi tiết từ Điều 20 đến Điều 32 của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT.

Với trường hợp khu vực có địa hình mà hành lang đường bộ bị chia cắt như núi cao, vực sâu, sông, suối,… đã có quy định cụ thể:

“Trường hợp khu vực có địa hình mà hành lang đường bộ bị chia cắt như núi cao, vực sâu, sông, suối và các chướng ngại vật khác khó khăn trong việc di dời; các công trình phục vụ an ninh, quốc phòng, công trình quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khoảng cách giữa hai điểm đấu nối phải được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận và đáp ứng các điều kiện kỹ thuật sau:

a) Đảm bảo các yếu tố hình học tại vị trí đấu nối, tuân thủ theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

b) Đảm bảo điều kiện về an toàn giao thông, tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện thực tế tại vị trí đấu nối”.

Nguồn: Chinhphu.vn