Home / Quan hệ cổ đông / Thông tin cổ đông / Nghị quyết của HĐQT V/v: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng