Home / Giới thiệu / Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh của chúng tôi
  • Lấy giá trị niềm tin làm căn bản đem tới khách hàng dịch vụ tốt nhất, tạo lợi ích cho người lao động và các nhà đầu tư.
  • Tạo dựng cho người lao động một môi trường làm việc tốt nhất, có nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.
Tầm nhìn của chúng tôi:
  • HFC phấn đấu trở thành một hệ thống cung cấp dịch vụ bán lẻ đa ngành nghề được tin tưởng, trong đó khẳng định vị thế hàng đầu trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội và toàn quốc tới năm 2025.