Home / Giới thiệu / Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh của chúng tôi

Nỗ lực đạt được sự hài lòng của khách hàng thông qua hoạt động cung ứng nhiên liệu cùng các dịch vụ đa dạng; Qua đó đạt được sự phát triển bền vững, đem lại giá trị cho cổ đông, người lao động và đóng góp vào sự phát triển xã hội.

Tầm nhìn của chúng tôi:

HFC phấn đấu trở thành thương hiệu tin cậy hàng đầu trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận về chất lượng dịch vụ và hiệu quả trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm xăng dầu và dịch vụ tiện ích cho khách hàng.

Giá trị cốt lõi:

+ Tận tâm: Nhiệt huyết và tận tình

+ Tinh gọn: Tinh hoa và gọn gàng;

+ Hợp tác: Cùng nhau tạo nên giá trị.