Home / Tin tức, sự kiện / Tin doanh nghiệp / Thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xăng dầu HFC