Home / Tin tức, sự kiện / Tin doanh nghiệp / Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 29/03 Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 tại Hội trường của Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Ngày 29/03 Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 tại Hội trường của Tổng công ty vận tải Hà Nội.