Home / Tin tức, sự kiện / Văn hóa HFC / Đánh giá nhân sự vị trí trưởng cửa hàng, trưởng ca và kỳ thi tuyển trưởng ca

Đánh giá nhân sự vị trí trưởng cửa hàng, trưởng ca và kỳ thi tuyển trưởng ca

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là hoạt động quan trọng và liên tục giúp cho Doanh nghiệp nói chung, HFC nói riêng trong những năm qua nâng cao được tính ổn định của tổ chức, lựa chọn được nhân sự thích ứng với sự thay đổi của môi trường và đáp ứng được những yêu cầu của việc thực hiện mục tiêu chiến lược mà HFC hướng tới đó là “Phát triển bền vững và vì cộng đồng”. Chính vì lẽ đó, trong 2 ngày 27 và 29/3/2019, Xí nghiệp bán lẻ số 1 đã tổ chức đợt đánh giá nhân sự đối với Trưởng cửa hàng, Trưởng ca và kỳ thi tuyển Trưởng ca cho nguồn nhân lực hiện nay tại Xí nghiệp. Với các vòng thi trắc nghiệm, tự luận về kiến thức chuyên môn, kỹ năng, sự hiểu biết kiến thức pháp luật, kinh doanh trong hoạt động bán lẻ xăng dầu cho 14 vị trí là Trưởng cửa hàng và 28 vị trí là Trưởng ca; tổ chức thi trắc nghiệm và kết hợp phỏng vấn lựa chọn cho 4 vị trí Trưởng ca cần tuyển dụng với sự tham gia ứng tuyển của 13 nhân viên bán hàng đang làm việc tại HFC.

Đây là kỳ đánh giá và thi tuyển đầu tiên được Công ty tổ chức, đánh dấu một mốc mới – sự thay đổi trong công tác quản lý, đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong dài hạn (Quy định 24.01/2019/QĐ-HFC đã được Tổng Giám đốc ký phê duyệt ngày 21/01/2019, áp dụng từ năm 2019 tại Xí nghiệp bán lẻ số 1).

Công tác đánh giá nhân sự hàng năm cấp Trưởng cửa hàng/Trưởng ca thông qua 3 tiêu chí: Kết quả trắc nghiệm kiến thức, kỹ năng, tự luận, kết quả thực hiện KPIs và kết quả bình xét a,b,c trong năm của cá nhân.

Kết quả trắc nghiệm 30 câu với nội dung chính về những công việc thực tế hàng ngày diễn ra tại cửa hàng, những kiến thức hiểu biết về pháp luật kinh doanh bán lẻ xăng dầu và hai câu hỏi tự luận mang tính tư duy trong việc xử lý tình huống và sáng kiến góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ như sau: Có 14 Trưởng cửa hàng và 28 Trưởng ca tham dự, trong đó 100% Trưởng cửa hàng và 89% Trưởng ca có kết quả đạt yêu cầu.

Ông Phạm Quang Thơm gặp gỡ và tuyên dương tinh thần của các thí sinh tham gia thi tuyển vị trí trưởng ca

Đại diện tiểu ban nhân sự cùng GĐ XNBLS1 phỏng vấn thí sinh dự tuyển vị trí trưởng ca

Về công tác tổ chức thi tuyển vị trí Trưởng ca, có 04 vị trí Trưởng ca cần tuyển dụng với 13 nhân viên bán hàng đăng ký dự thi. Công tác thi tuyển được thông báo và tổ chức công khai, minh bạch tạo được sự hứng khởi và niềm tin đối với tất cả nhân viên bán hàng.

Khác với bài thi đánh giá nhân sự, các thí sinh thi tuyển Trưởng ca sau khi hoàn thành bài thi trắc nghiệm và tự luận sẽ phải tiếp tục trải qua phỏng vấn bởi Tiểu ban nhân sự Công ty và đại diện Ban điều hành Xí nghiệp 1. Phát biểu trước giờ thi tuyển, ông Phạm Quang Thơm – Giám đốc Xí nghiệp 1 đã tuyên dương tất cả các thí sinh bởi tinh thần cầu tiến trong công việc, chúc các em tham dự thi tuyển với tinh thần nghiêm túc và đạt kết quả cao.

Thông qua kỳ thi tuyển, Công ty sẽ lựa chọn được những nhân tố có đủ năng lực và có sự đam mê, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, xứng đáng với vị trí quản lý tại cửa hàng, giúp cho bộ máy của Xí nghiệp bán lẻ số 1 ngày một hoàn thiện và đạt hiệu quả. Kết thúc kỳ thi tuyển, Tiểu ban nhân sự cùng Xí nghiệp 1 đã Tổng hợp, đánh giá và đề xuất với Tổng Giám đốc xem xét giao nhiệm vụ cho các ứng viên đạt đủ các yêu cầu của Công ty đề ra.

Thành công lớn nhất của đợt đánh giá nhân sự và thi tuyển Trưởng ca đầu tiên là khiến cho không khí làm việc của toàn thể CBNV Xí nghiệp bán lẻ số 1 dường như nhộn nhịp hơn, thôi thúc hơn và mang lại cho Công ty/Xí nghiệp một cái nhìn tổng quan về năng lực, kỹ năng của đội ngũ quản lý cấp cửa hàng cũng như đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của mỗi cá nhân. Từ đó, có thể đề xuất đào tạo bổ sung kiến thức, kỹ năng hoặc đề xuất luân chuyển/miễn nhiệm hoàn thiện bộ máy quản lý. Các cá nhân cũng sẽ phải tự mình tìm hiểu, học hỏi nâng cao hơn nữa kiến thức, kỹ năng quản lý nếu như muốn đồng hành và phát triển cùng HFC./.