Home / Tin tức, sự kiện / Tin doanh nghiệp / Hội nghị người lao động 29 tháng 04 năm 2014

Hội nghị người lao động 29 tháng 04 năm 2014

Ngày 29 tháng 04 năm 2014 vào lúc 8h30 tại Hội trường lớn Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị người lao động năm 2014″…

Ngày 29 tháng 04 năm 2014 vào lúc 8h30 tại Hội trường lớn Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị người lao động năm 2014″…